Contact Us

  • Company Name: Beijing Idianfa Information Technology Co., Ltd
  • Zip Code:100020
  • Company Address: block B unit 1212, Fenglian Plaza building, No. 18, Chaoyang District Wai Avenue, Beijing 100020
  • Tel:010-84585021
  • Email:dianfawang@idianfa.com